با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک قرض الحسنه مهر ايران >
شرایط و مدارک لازم جهت افتتاح انواع سپرده ها

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل برای افتتاح انواع سپرده ها به شعب بانک مراجعه نمایند.
اشخاص حقیقی :
- داشتن حداقل 12 سال سن برای افتتاح  و 15 سال سن برای برداشت از حساب ضروری می باشد.
- ارائه اصل و  تصویر کارت ملی و شناسنامه
- 2 قطعه عکس در مواردیکه  متقاضی فاقد سواد خواندن و نوشتن باشد.
اشخاص حقوقی :
- اساسنامه
- آگهی تاسیس
- اظهار نامه ثبت شرکتها و شرکت نامه
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز
مدارک عمومی :
1- تکمیل فرم مشخصات مشتریان
2- تکمیل فرم مشخصات افتتاح حساب

صفحات مرتبط با بانک قرض الحسنه مهر ايران در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● مزایای سپرده های قرض الحسنه
● سپرده قرض الحسنه جاری
● سپرده قرض الحسنه پس انداز
● سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه
تبليغات