با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Ansar

سپرده هاي سرمايه گذاري :
بانک انصار در راستای تحقق بانکداری بدون ربا ، با هدف رشد و تقويت اقتصاد و کمک به امر توليد و همچنين ايجاد اشتغال در سطح کشور اقدام به جذب سپرده های سرمايه گذاری نموده و با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را بکار گيری می نمايد و از سود حاصله به نسبت سرمايه و مدت توقف سپرده ها و همچنين ميزان درآمد کسب شده سود علی الحساب و تسهيلات عقود اسلامی پرداخت می نمايد.
انواع سپرده های سرمايه گذاری عبارتند از:
1. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (پشتيبان و روز شمار)
2. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (4 و 9 ماهه)
3. سپرده سرمايه گذاری بلند مدت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساله
ضمناً با توجه به بکارگيری سيستم يکپارچه انصار (سيما) امکان واريز و برداشت از سپرده های کوتاه مدت در کليه شعب بانک انصار وجود خواهد داشت .قرض الحسنه پس انداز:
به منظور ترویج سنت زیبای قرض الحسنه با هدف الهی و نشات گرفته از آیات شریفه قرآن کریم و تحقق بانکداری بدون ربا و ایجاد روحیه تعاون و همکاری ، همچنین رونق و شکوفایی اقتصادی ، با افتتاح سپرده قرض الحسنه بانک انصار را در این امر خیر یاری فرمایید .سپرده قرض الحسنه پس انداز شامل:
الف) پس انداز حق عضویت
ب ) پس انداز عادی – پرداخت حقوق
ج ) پس انداز اختیاری
دارندگان حسابهای قرض الحسنه ، علاوه بر اجر معنوی از میلیاردها ریال جوایز قرعه کشی ، بهره مند می گردند.وجوه اداره شده (مسدودي):
بانک انصار به جهت توسعه فرهنگ قرض الحسنه و مشارکت در ارایه خدمات مالی اقدام به افتتاح اين سپرده می نمايد . کليه سازمانها ، ادارت ، نهادها و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند با انعقاد قرارداد و افتتاح اين حساب و بهره مندی از اعتبارات بانک به شرح زير افراد مورد نظر خود را جهت دريافت تسهيلات قرض الحسنه به بانک معرفی نمايند :
1. معادل : در اين نوع قرار داد ، بانک به ميزان موجودی سپرده مشتری و بدون محدوديت زمانی، به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
2. اعتباری : در اين نوع قرارداد ، بانک علاوه بر موجودی سپرده مشتری ، نسبت به اختصاص اعتبار ، به ميزان 100 درصد به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
قابل توجه : سپرده گذاری در يک شعبه و اعطای تسهيلات قرض الحسنه در ساير شعب سراسر کشور امکان پذير می باشد.
سپرده باقيات و الصالحات :
در اين نوع سپرده ، فرد در زمان حيات خويش مبلغی را که در هر زمان نيز قابل افزايش می باشد، در بانک سپرده گذاری نموده و با بانک صلح می نمايد که مبلغ پس انداز شده از حساب دارايي شخصی وی خارج گرديده و در امر پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان به کار گرفته شود.بديهی است وجوه اين حساب پس از رحلت صاحب آن در تملک بانک بوده و بانک ملزم خواهد بود آن را در امور عام المنفعه مورد نظر سپرده گذار به کار گيرد.سپرده حق عضويت :
صاحب این سپرده به منظور عضویت در بانک مبلغی را به دلخواه واریز می نماید و بانک نیز بدون تعهد نسبت به صاحب سپرده ، بلکه از باب اصطناع المعروف ( تشکر و تشویق از سپرده گذار ) به صاحبان این سپرده وام قرض الحسنه پرداخت می نماید .سپرده اندوخته :
بانک انصار به افرادی که به حفظ و افزایش ارزش سرمایه های خود می اندیشند ، سپرده اندوخته را با مزایا و توضیحات زیر پیشنهاد می نماید :
این نوع سپرده ، ماهیت سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد و سپرده گذار می تواند با واریز و برداشت متناوب وجوه ، از مزایای توام سپرده سرمایه گذاری ( بلند مدت و کوتاه مدت) و انباشت سود به صورت علی الحساب بر حسب مدت قرارداد بهره مند گردد .
واریز یکجا ، تدریجی به صورت دستی یا توسط سیستم ، به سپرده اندوخته امکان پذیر می باشد.
محاسبه سود علی الحساب سپرده های مرتبط به سپرده اندوخته ، به صورت روز شمار صورت گرفته و ماهیانه به صورت خودکار به سپرده اصلی (اندوخته ) واریز می شود .
افتتاح سپرده بلند مدت مرتبط با سپرده اندوخته از محل وجوه واریزی به سپرده مذکور و سود انباشته شده ، ، به صورت متناوب و خودکار توسط سیستم انجام می پذیرد .
تبليغات