با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک ملي >
صدور انواع ضمانت نامه ارزي

ضمانتنامه بانکی ( LETTER OF GUARANTEE ) ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک ( ضامن ) و ذینفع یا مضمون له ( BENEFICIARY ) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید ، در قبال درخواستهای کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد .

 

انواع ضمانت نامه هاي ارزي عبارتند از :

  • صدور ضمانت نامه ارزي در بخش واردات
  • صدور ضمانت نامه ارزي در بخش صادرات
  • صدور نامه نامه ارزي به نفع بانك توسعه اسلامي

تبليغات