با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Moassese Etebari Samen Ol Aemeh
سپرده سرمایه گذاری مدت دار :
 سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده ایست که اشخاص به قصد سرمایه گذاری نزد تعاونی تودیع نموده و تعاونی را در بکارگیری و استفاده از سپرده مذکور طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل خود قرار می دهند .
 تعاونی اعتبار ثامن الائمه (علیه السلام) سعی نموده است با پرداخت بیشترین سود به اینگونه حسابها در میان بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری ، گامهای بلندی را در جهت جذب  سرمایه های سرگردان در جامعه بردارد . از این رو با پرداخت سود با نرخ 5/13 % که به صورت علی الحساب و بطور روز شمارنسبت به مانده حساب  در پایان هر ماه محاسبه و در روز اول هر ماه به حساب  مشتری واریز می شود اولین گام را برداشته و در گام های بعدی  تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی که در پایان هر سال  از محل درآمد مشاع تعاونی اعتبار ثامن الائمه (علیه السلام) حاصل می گردد ،  به مشتریان پرداخت خواهد شد .  بعنوان مثال تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی که در سال 1385 به مشتریان پرداخت شد نرخ آن معادل 3/1درصد بوده است  .
 توضیحاً اضافه می نماید : که دارندگان این نوع سپرده نیز می توانند از مزایای مربوط به انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی طبق ضوابط و مقررات مربوطه استفاده نمایند .

 حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (4 ماهه ، 6 ماهه و 9 ماهه) : این سپرده ها دارای ویژگیهایی همانند حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه  مدت بوده و در حال حاضر نرخ سود  برای سپرده 4 ماهه 14% ، 6 ماهه 5/14 % و برای سپرده 9 ماهه 15% در نظر گرفته شده است  .

شرایط و ضوابط افتتاح حساب

    *حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 000/500 ریال می باشد
    * سن قانونی جهت افتتاح این حساب 18 سال تمام می باشد .
    * برای اشخاص حقوقی ارائه اساسنامه ومدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت همراه با اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت الزامیست .
    * اگر صاحب حساب به سن قانونی نرسیده باشد باز کننده حساب میبایست اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی خود و صاحب حساب و مستندات مربوط به نمایندگی قانونی خود را نیز ارائه نماید .
    * جهت پرداخت سود حسابهای فوق لازم است متقاضی حساب دیگری نزد همان شعبه (اعم از قرض الحسنه یا کوتاه مدت) افتتاح نماید .
    * دارندگان این نوع سپرده در صورت نیاز به نقدینگی و دریافت وجه سپرده خود قبل از سررسید می توانند طبق ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انسداد سپرده و استفاده از موجودی خود اقدام نماید .
    * نحوه محاسبه و پرداخت سود به این سپرده ها نیز به صورت ماهانه می باشد .

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري ثامن الائمه در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● حسابهاي قرض الحسنه
● سپرده سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت
تبليغات