با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Karafarin
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک کارآفرين >
معرفی انواع سپرده های بانک کارآفرین
انك كارآفرين با برخورداري از تجهيزات رايانه‌اي همزمان (Online) پرسنل امين و مجرب، آماده افتتاح انواع حساب‌هاي بانكي و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان گرامي مي‌باشد.
قبول سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با امكان دريافت و پرداخت وجه در هر يك از شعب بانك.    
افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري با امكان دريافت و پرداخت در كليه شعب بانك.    
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه ‌مدت عادي با نرخ سود ساليانه 9%    
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌ مدت ويژه (چهار ماه تا كمتر از يكسال) با نرخ سود ساليانه 12%    
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يكساله با نرخ سود ساليانه 14.5%    
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار دو ساله با نرخ سود ساليانه 15.5%    
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سه ساله با نرخ سود ساليانه 16%    
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار چهار ساله با نرخ سود ساليانه 17%    
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار پنج ساله با نرخ سود ساليانه 17.5%    
پرداخت سود به ارزهاي مختلف با درصدي بيشتر از نرخهاي بين‌المللي.(LIBOR)    
قبول وجوه اداره شده اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اعطاي تسهيلات طبق نظر و دستور واگذارنده وجوه برابر مقررات.    
انتشار گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با نام و بينام براي اولين بار در کشور با نرخهاي آزاد رقابتي و مدت زمانهاي مختلف (يک هفته الي پنج هفته)
تبليغات