با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Mellat

حساب قرض الحسنه پس انداز
  یکی از انواع حسابهای پس انداز بانک ملت حساب قرض الحسنه پس انداز می باشد که به موجودی این حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان این حسابها می توانند از هزاران جایزه ارزنده قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بهره مند شوند. به ازای هر 50,000 ریال در هر روز یک امتیاز به دارندگان حساب تعلق خواهد گرفت. از دیگر حسابهای پس انداز که هر کدام دارای ویژگیهای خاص می باشند عبارتند از :

  • - حساب قرض الحسنه پس انداز عادی
  • - حساب قرض الحسنه پس انداز کشاورزی
  • - حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان

مدارک و شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز
مشتریان گرامی متقاضی افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز پس از مراجعه به یکی از شعب بانک ملت با ارائه مدارک مورد نیاز به شرح ذیل و تکمیل فرم های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش بینی شده می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمایند.

1. داشتن حداقل سن 12 سال برای افتتاح حساب و داشتن حداقل 15 سال سن برای برداشت از حساب2. ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه متقاضی و افتتاح کننده
3. تکمیل کارت افتتاح حساب
4. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 10,000 ریال و جهت شرکت در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز 200,000 ریال

  • مادر می تواند بنام فرزند صغیر خود حساب قرض الحسنه پس انداز باز نماید و حق برداشت از حساب فوق تا رسیدن به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.
  • شیوه امتیاز دهی در بانک ملت به ازای هر 50,000 ریال موجودی در هر روز یک امتیاز به سپرده گذار در طول دوره اعطاء می شود.
  • به حسابهای قرض الحسنه پس انداز جوایز نفیسی به قید قرعه اعم از نقدی و غیر نقدی اعطاء می گردد.

مکانیزم امتیاز دهى سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز جهت شرکت در قرعه کشى
به منظور تشویق سپرده گذاران ، بانک ملت همه ساله به حسابهاى قرض الحسنه پس انداز جوایز نفیسى اعم از جوایز نقدى و غیرنقدى به قید قرعه اعطا مى کند که در این خصوص به سبب بالا بردن انگیزش لازم در افزایش موجودى سپرده گذاران به عنوان اولین بانک کشور سیستم امتیازدهى این حسابها را طراحی نموده است .

شیوه امتیازدهى در بانک ملت به این صورت مى باشد که به ازاى هر 50,000 ریال موجودى در هر روز یک امتیاز به سپرده گذار در طول دوره قرعه کشى که معمولا" یکسال است اعطا مى شود .

به عنوان مثال فردى که 200,000 ریال موجودى در اول یک سال شمسى داشته باشد تا پایان سال مربوطه روزانه 4 امتیاز و جمعاً معادل 1460 امتیاز به او تعلق مى گیرد و فردى که مثلاً 1،000،000 ریال از ابتداى سال تا پایان سال داشته باشد 7300 امتیاز به او تعلق مى گیرد (روزانه 20 امتیاز) به عبارت دیگر گویى شماره حساب نفر اول 1460 و شماره حساب نفر دوم در فرض بالا 7300 بار تکرار مى شود بنابر این با افزایش موجودى در مدت زمان نگهداری در حساب احتمال برنده شدن افراد افزایش مى یابد.

شرایط شرکت در قرعه کشى و اعطاى جوایز

1. حسابهاى قرض الحسنه پس انداز که در پایان آخرین روز مهلت افتتاح و یا تکمیل موجودى حداقل مبلغ 200,000 ریال موجودى داشته باشند در قرعه کشى حسابهاى قرض الحسنه شرکت داده مى شوند .

2. حسابهاى قرض الحسنه پس انداز که در طول دوره قرعه کشى که معمولاً یکسال است به مدت سه ماه متوالى حداقل موجودى 200،000 ریال را داشته باشند در قرعه کشى شرکت داده مى شوند .

بدیهى است که در هر دو حالت بالا حساب قرض الحسنه پس انداز در روز انجام قرعه کشى که حداکثر می تواند سه ماه پس از آخرین روز مهلت افتتاح یا تکمیل موجودى حساب که زمان آن توسط بانک اعلام مى شود بایستى مفتوح باشد .

3. حساب قرض الحسنه اى که برنده شده است بایستى جهت دریافت جایزه حداقل مبلغ 200,000 ریال در طى دوره سه ماهه متوالى در مقطع قرعه کشى داشته باشد و ابتداى دوره سه ماهه متوالى مى تواند حداکثر آخرین روز افتتاح یا تکمیل موجودى باشد، در این حالت جهت دریافت جایزه مشترى بایستى موجودى حساب خود را به مبلغ 200,000 ریال براى سه ماه نزد بانک نگه دارد .

4. حساب قرض الحسنه پس اندازى که در طول دوره قرعه کشى در یک مقطع سه ماهه حداقل 200,000 ریال موجودى داشته و پس از آن موجودى خود را کاهش داده است بشرط مفتوح بودن حساب در تاریخ انجام قرعه کشى مشمول شرکت در قرعه کشی جوایز خواهد بود .


صفحات مرتبط با بانک ملت در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● جام
● سرمایه گذاری
● سپرده سرمایه گذاری موج
تبليغات