با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Maskan
حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که به آن سودی تعلق نمی گیرد و اشخاص به قصد خیر و کمک به افراد نیازمند ، اقدام به افتتاح آن می نمایند و مشتری هر زمان که به بانک مراجعه کند می تواند تمام و یا قسمتی از موجودی را برداشت نماید. برای افتتاح این نوع حساب مشتریان می توانند به هر یک از شعب این بانک مراجعه نمایند. از جمله مزایای این حساب شرکت در قرعه کشی می باشد.

شرايط‌  و ضوابط مربوط به افتتاح حساب:

1- هر شخصي كه به سن 18 سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود يا كسانيكه تحت ولايت و يا قيوميت او باشند ، افتتاح حساب نمايد.

2-داشتن حداقل سن 12 سال تمام برای افتتاح حساب.

3- برای اطفال صغير (كمتر از 18 سال سن) علاوه بر ولي و قيم و اقوام او ، هر شخص ديگري
 مي تواند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد.

4- براي افراد مهجور ، غايب و مفقود الاثر توسط امين منصوب از طرف دادگاه.

5- دو یا چند نفر به طور مشترک می توانند نزد بانک نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نفع افراد کبیر دارای اهلیت قانونی توسط اشخاص غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها به شرط احراز هویت کامل افتتاح کننده حساب امکان پذیر است.

7- افتتاح حساب براي اشخاص حقوقی توسط صاحبان امضای مجازبلامانع است.

نكته : شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز كارتي ، تابع دستور العمل شرايط و ضوابط افتتاح مسكن كارت مي باشد.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی

1- تصویر مصدق كارت ملي و شناسنامه صاحب حساب

2- تصویر مصدق شناسنامه امین  و كارت ملي، قیم یا ولی هنگام افتتاح حساب برای محجورین ، صغار ، غایبین و مفقودالاثر.

3- تسلیم فتوکپی كارت ملي و شناسنامه ولی و برگ تایید سمت قیم و امین که به وکالت افتتاح حساب می نمایند

4- در افتتاح حساب به وسیله وکیل ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه و كارت ملي وکیل و اصل و فتوکپی وکالتنامه ضروری می باشد.

5- گذرنامه و برگ اقامت در صورتی که باز کننده حساب از اتباع خارجی باشد

6- ارائه عکس و داشتن مهر توسط افراد بی سواد.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی

1- یک نسخه از تصویر مصدق اساسنامه شخص حقوقی و روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که در آن آگهی آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاهای مجاز چاپ شده باشد.

2- تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکت های تعاونی مسکن ( کارگری و غیر کارگری)

3- ارائه اصل و تصویركارت ملي و  شناسنامه و اصل كارت ملي صاحبان امضای مجاز و ارائه مهر اشخاص حقوقی

 شرايط‌ برداشت‌ از حساب‌

1- اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده باشند با ارائه اصل  شناسنامه و اصل كارت ملي

2- هر شخص حقیقی کمتر از 18 سال که به حکم دادگاه اجازه تصرف در اموال خود را داشته باشد با ارائه حکم رشد و همچنین اصل شناسنامه و اصل كارت ملي .

3- اگر حساب‌ بوسيله‌ فردي‌ كه ‌12سال‌ تمام‌ دارد افتتاح‌ شده‌ باشد پس‌ از آنكه‌ به‌ سن ‌15سال‌ تمام‌ رسیدشخصا" مي‌تواند از حساب‌ خود برداشت‌ نمايد.

 توضيح‌: حق‌ برداشت‌ از اين‌ حسابها منحصرا" با صاحب‌ حساب‌ مي‌باشد.

 4- اگرحساب‌ بوسيله‌ مادر و بنام‌ فرزند صغير او افتتاح‌ شده‌ باشد، حق‌ برداشت‌ تا رسيدن‌ سن‌ صغير به‌18سال‌ تمام‌ فقط‌ با مادر است‌.

 5- برداشت از حساب صغیر توسط قیم و امین منوط به ارائه اجازه دادگاه ( سرپرستی ) و همچنین ارائه اصل شناسنامه و اصل كارت ملي  قیم و امین می باشد

6- ولی تا قبل از رسیدن سن صغیر به 18 سال تمام و یا تا زمان ارائه حکم رشد توسط صغیر ( قبل از 18 سال ) می تواند نسبت به برداشت از حساب با ارائه  كارت ملي اقدام نماید.

7- برداشت از حسابی که برای افراد کبیر توسط اشخاصی غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها افتتاح شده تنها با مراجعه صاحب حساب به شعبه و ارائه دفترچه حساب واحراز هویت کامل وی امکانپذیر است .

8- برداشت از حساب اشخاص حقوقی فقط با صاحبان امضای مجاز و ارائه اصل شناسنامه و اصل كارت ملي  می باشد.

9- در حساب های مشترک نحوه ی برداشت با توجه به روشی که دارندگان حساب در هنگام افتتاح حساب معین کرده اند خواهد بود.

حداقل مبلغ واریزی و نحوه شرکت در قرعه کشی

- حداقل مبلغ لازم جهت افتتاح حساب 10.000 ریال و حداقل موجودی لازم جهت شرکت در قرعه کشی 100.000 ریال می باشد.

- برای مبالغ 100.000 ریال و به بالا به صورت روزانه و به ازای هر 10.000 ریال در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته می شود.

- شرط اعطای جایزه ، مفتوح بودن حساب در تاریخ قرعه کشی و داشتن حداقل مانده 100.000 ریال برای مدت 3 ماه متوالی یا 90 روز کامل می باشد.

تذکر:

چنانچه دفترچه پس انداز دارندگان حساب مفقود شود ، صاحب حساب باید مراتب را کتبا به شعبه مربوطه اعلام نماید.


تبليغات