با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Shahr
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک شهر >
حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه نیک‌اندیشان شهر
حساب قرض‌الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می‌شود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع‌کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فیمابین تودیع‌کننده و بانک معین می‌شود به صورت قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطاء می‌نماید.

حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح این حساب 000ر000ر1 ریال است.

حداقل مبلغ قرض‌الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض‌الحسنه ویژه 000ر000ر1 ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5سال است.

شرایط افتتاح سپرده قرض‌الحسنه ویژه نیک‌اندیشان شهر

حداقل سن جهت افتتاح حساب فوق 18سال تمام بوده و سایر مقررات مربوط به افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه ویژه عیناً مشابه افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه عادی بوده و از دفترچه حساب مزبور نیز استفاده خواهد شد.

تبليغات