با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Shahr
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک شهر >
حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری
سپرده قرض‌الحسنه جاری يكي از ابزارهاي مهم در تبادلات مالی علی‌الخصوص برای تجار و بازرگانان است. با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري در بانک شهر مي‌توانيد با پس‌انداز وجوه خود در اين حساب همانند کليه حساب‌هاي بانک شهر از تمامي شعب به حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري خود دسترسي داشته باشيد.

شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی:

- شخص حقیقی می‌بایست بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و دارای سن 18سال تمام شمسی باشد.

- متقاضی باید دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.

- داشتن معرف مورد قبول که هویت او نزد بانک محرز باشد.

- در سیستم بانکی کشور خوش‌حساب باشد.

مدارک لازم جهت افتتاح حساب:

- تکمیل فرم‌های مربوطه

- اصل و تصویر شناسنامه

- اصل و تصویر کارت ملی

- اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي (براي حساب مشترك اخذ استعلام براي هر كدام از مشتركين).

شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقوقي:

- پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری در اساسنامه

- خوش حسابی در سیستم بانکی کشور

مدارک لازم جهت افتتاح حساب:

- تکمیل فرم‌های مربوطه

- اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي

- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه

- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت

- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت

افتتاح حساب جاری مشترک:

افتتاح حساب جاری مشترک برای دو نفر یا بیشتر با رعایت سایر شرایط افتتاح حساب جاری، بلامانع بوده و تنها لازم است در موقع افتتاح حساب جاری متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند:

1. برداشت از حساب جاری منفرداً خواهد بود یا متفقاً

2. نحوه بستن حساب جاری توسط افتتاح‌کنندگان

3. در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضائی یا فوت یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان حساب تقسیم خواهد شد.

تبليغات