با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Shahr
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک شهر >
حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بانک شهر براي حفظ و افزايش ميزان اندوخته‌هاي مشتریان با امکان دسترسي از طريق تمامي شعب در سراسر کشور، طراحي شده‌اند. مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به‌صورت روزشمار بهره‌مند گردند.

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 100.000 ریال است.

به مانده‌های کمتر از حداقل موجودی سودی تعلق نمی‌گیرد. شرط تعلق سود به اینگونه حسابها، تداوم وجود سپرده به مدت 30 روز است. سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به صورت علي‌الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت است.

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی:

هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸سال تمام رسيده باشد و يا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد، مي‌تواند به نام خود در بانك شهر سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.

مدارک لازم جهت افتتاح حساب:

- تکمیل فرم افتتاح حساب

- اصل و تصویر شناسنامه

- اصل و تصویر کارت ملی

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقوقی:

پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در اساسنامه

مدارک لازم جهت افتتاح حساب:

- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه

- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت

- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشترک:

ممكن است چند نفر (دو یا بیشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.

Ø     نحوه و ترتيب استفاده از حساب قيد و میزان سهم هر يك مشخص و چگونگی برداشت از حساب صريحاً تعيين و اعلام شود.

Ø     امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان سپرده به بانك اعلام نشده باشد، معتبر خواهد بود.

افتتاح حساب از طریق وکالت:

شخص وکیل می‌تواند با ارائه وکالت‌نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است، در کلیه شعب بانک شهر اقدام به افتتاح حساب و همچنین برداشت از حساب موکل خود نماید.   

افتتاح حساب توسط قیم:

قیم می‌تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح نماید و با ارائه اجازه کتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری، حق برداشت از حساب را داراست.

افتتاح حساب توسط وصی:

شخص وصی می‌تواند با ارائه وصیت‌نامه که توسط دادگاه تأیید شده است پس از احراز هویت، نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت جهت صغیر اقدام نماید.

حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت پشتیبان:

دارندگان سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توانند، سپرده خویش را به عنوان پشتیبان حساب جاری معرفی نموده و علاوه بر استفاده از سود روز شمار سپرده سرمایه‌گذاری، وجوه چک‌های صادره حساب جاری را تامین نمایند

تبليغات