با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Shahr
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک شهر >
سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، افراد می‌توانند وجوه مازاد بر نياز خود را به منظور برخورداري از اجر معنوي و پاداش اخروی نزد شعبه‌های بانك شهر توديع نموده و هر زمان كه بخواهند مبلغ مورد نياز خود را از شعبه‌های بانك در سراسر كشور برداشت نمايند.

لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی‌گیرد.

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز 50.000 ریال است.

شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی:

هر شخصي كه به سن 18سال تمام رسيده و يا حكم رشد وي از دادگاه صالحه صادر شده باشد، مي‌تواند به‌ نام خود يا كساني كه تحت ولايت و يا قيوميت او هستند در بانك شهر حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد كه حق برداشت از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او خواهد بود.

مدارک لازم جهت افتتاح حساب:

- تکمیل فرم افتتاح حساب

- اصل و تصویر شناسنامه

- اصل و تصویر کارت ملی

شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه اشخاص حقوقي:

پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز در اساسنامه

 

مدارک لازم جهت افتتاح حساب:

- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه

- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت

- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي اشخاص صغير:

هر شخص مي‌تواند براي اشخاص صغير حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صاحب حساب (صغير) به سن قانوني و یا با ارائه حكم رشد صادره از طرف دادگاه صالحه، با ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری با قیم و یا وصی او می‌باشد.

افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با وكالت، قيوميت يا وصايت:

ممكن است حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به‌وسيله وکیل یا قیم و یا وصی شخص افتتاح گرددكه تفاوت آن با افتتاح حساب براي شخص صغير به شرح ذيل است:

الف) در صورت افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي شخص صغير توسط خويشاوندان سببي و نسبي و يا اشخاص ديگر، برداشت‌كننده قانوني در هر صورت ولي قهري و در صورت نبودن ولي قهري، قيم يا وصي با ارائه قيم‌نامه و يا وکالت‌نامه خواهد بود.

ب) در صورتي كه وكيل و قيم هم بازكننده و هم برداشت‌كننده از حساب باشند وكيل بايستي وكالت رسمي از طرف صاحب حساب را داشته و هنگام برداشت از حساب آن‌را ارائه دهد.

افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط مادر براي فرزند صغير:

مادر قانوناً مي‌تواند به نام فرزند صغير خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب تا رسيدن طفل صغير به سن 18سالگی تمام فقط با مادر است.

افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط اطفالي كه به سن ۱۲سال تمام رسيده‌اند:

اطفالي كه به سن 12سال تمام رسيده باشند مي‌توانند بدون ارائه حكم رشد منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايند. حق استفاده از موجودي اين حساب با دارنده حساب، پس از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام خواهد بود.

اطفالي كه به سن 15سال تمام رسيده باشند مي‌توانند منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح و از موجودي حساب شخصاً استفاده نمايند.

تبليغات