با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saman
بانك سامان با ارائه سود رقابتي به سرمايه هاي شما و شيوه عادلانه محاسبه و پرداخت سود مشاركت، سعي درجذب سرمايه هاي جاري و سرمايه گذاري آن درطرح هاي اقتصادي جهت رونق اقتصادي كشور و كاهش آثار زيانبار بازارهاي مالي غير مجاز دارد
 

سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت شامل سرمايه گذاري هاي يك ساله، دوساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله مي باشد.

از نكات قابل توجه در سرمايه گذاري بلند مدت سامان، انتخاب روز پرداخت سود علي الحساب به سپرده شما در روز مورد نظر و حساب مورد نظر شما مي باشد.
همچنین شما می توانید در قالب یکی از عقود مضاربه یا مشارکت مدنی و در رهن قرار دادن برگ سپرده بلندمدت نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف 75 تا 80 درصد مبلغ سپرده با نرخ " 4 درصد به اضافه نرخ سود علی الحساب سپرده " اقدام نمایید.

   تسهيلات بر روی سپرده مشتريان بانک در قالب عقود مضاربه و مشارکت مدنی می باشد.

در صورت فسخ حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد سود پرداختي به شما با توجه به مدت توقف سپرده نزد بانك پرداخت خواهد شد. همچنين علاوه بر رعايت شرايط عمومي، در صورت عدم مراجعه شما به بانك در زمان انقضاء سررسيد، سپرده تمديد شده تلقي مي گردد.

تبليغات