با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک تجارت - باجه بيمارستان اروند
کد شعبه : 60865
استان : خوزستان
شهر : اهواز
آدرس : خ شريعتي خ قنواني بيمارستان خصوصي اروند
پيش شماره : 0611
تلفن : 2217795


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : ندارد
POS : ندارد
باجه عصر : ندارد
خدمات و واحد ارزي : ندارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات